Bystyremøte 120216

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
01/16 Skien Næringsfond as, innkalling til gen.fors.
02/16 Forvaltningsrapp., eierskapskontr. av Kontorbygg as
47/16 BuTeVe Investeringsfond as, innk. til gen.fors.
06/16 Vaskeritjenester, gj.gang av eksisterende vaskeri
03/16 Forvaltningsrapp., Skolefritidsordningen i Skien
04/16 Konsekvenser av og muligheter for en ny Grenlandskommune
PAUSE
04/16 forts.
05/16 Etterbergnet tilskuddssatser til ord. ikke kommunale barnehager 2014
4816 Telemark Museum, samarbeidsavtale
50/16 Skien fritidspark kf, søknad om bevilgning til nytt vant i ishalle
07/16 Kostnadsoveslag vedr. ny adkomst til Millba og Limi grendehus
08/16 Endring av minsteareal for elg og hjort
09/16 Ekspressbussutredning, høringsuttalelse
10/16 Endringer i alkoholloven
11/16 Debatthefte 2016. svar
12/16 Oppheving reguleringsendring. Plan 480
13/16 Oppheving av regyleringsplan. Plan 618
14/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 552
15/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 567
16/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 549
17/16 Oppheving av reguleringrendring. Plan 577
18/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 522
19/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 458
20/16 Oppheving av reguleringspla. Plan 398
21/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 467
22/16 Pppheving av reguleringsplan. Plan 512
23/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 583
24/16 Oppheving av rgeuleringsplan. Plan 614
25/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 545
26/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 380
27/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 603
28/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 268
29/16 Oppheving av disposisjonsplan. Plan 314
30/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 318
31/16 Oppheving av reguleringsendring. Plan 423
32/16 Oppheving av Disposisjonspla. Plan 340
33/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 378
34/16 Oppheving av reguleringspla. Plan 324
35/16 Oppheving ev reguleringsplan. Plan 457
36/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 425
37/16 Oppheving av reg. av Kongensgate 30
38/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 506
39/16 Oppheving av reguleringsplan. Plan 514
40/16 Oppheving an reguleringsplan. Plan 551
41/16 Oppheving av reguleringsendring. Plan 484
42/16 Styremedl- til Grenland friluftsråd, innstilling til bystyret
43/16 Valg av repr. til gen.fors., Fagråd for ytre Oslofjord
44/16 Valg av nytt varamedl. til Skattetakstnemda
45/16 Søknad om frita fra Eldrerådet 2015-19, Bjørg Moe Kasin
46/16 Valg av repr. til politiråd 2015-19
49/16 Kemneren i Grenland, utvidelse med Siljan
Orienteringssaker
51/16 Nytt inntektssystem for kommunene
52/16 Søkmad om fritak fra politiske verv, Diana Campos
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum