Bystyremøte 040615

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Næringsapell
60/15 Valg av sammenslåingsmodell for videre utredn. om komm.sammeslåing
61/15 Frivillighetsmeldingen
62/15 Bolimelding 2014
PAUSE
73/15 Innkalling Teater Ibsen
74/15 Mersmak as, innkalling til gen.fors.
75/15 Innkalling Skagerak
76/15 Innkalling gen.fors. Ibsenhuset
77/15 Innkalling gen.fors. Skien lufthavn
84/15 Årsberetn. Skien komm. pensjonskasse
87/15 Renovasjon i Grenland
88/15 Rig
78/15 Etabl. av ansvarlig alkoholhåndtering i Grenland
79/15 Dataljreg. for g/bnr 300/3554
80/15detaljreg. Landmannstorvet
81/15 Reg.plan for RV36, Skyggestein-Skjelbredstrand
82/15 Reg.plan for g/s-vei i Mælagata
83/15 Årsmld. fra lokalutvalgene
85/15 Årsmelding fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
86/15 Årsmeling Eldrerådet
63/15 Sluttregnskap Lunde barneskole
64/15 Luttrgnskap Kongerød skole
65/15 Tilst.rapp. 2014 Skien grunnskole
66/15 Krav til lærertetthat
67/15 Opprettelse av barnevernets ressurssenter
68/15 Økonomirapp. april 2015, 1. kvartalsrapp.
69/15 Rapp, finansforvaltning april 2015
71/15 Finansiering av ressurskrevende tjenester til flere brukere
72/15 Omdisp. av investeringmidler i helse og velferd
Orienteringssaker
70/15 Søknad, utviklingsprogram for byregioner
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum