Bystyremøte 100211

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
16/11 Anmodn. om bosetting av flyktninger 2011
04/11 Skien Lufthavn as. Videre drift etter avsl. Vildanden
05/11 Lokaler Skien kulturskole
06/11 Detaljreg. for del av g/b.nr 55/1
07/11 Reg.plan Bugten bo- og servicesenter
08/11 Reg.plan for sykehjem og skole ved Lyngbakkvn.
PAUSE
09/11 G/bnr. 8/56 Fossumvn/Hoppestadvn, søknad om disp. fra samtidighetslrav
10/11 Landmannstorget, valg av hovedløsning for ny kollektivterm. og tilliggende gatebruk
11/11 Klovholt skole, sluttregnskap
12/11 Sluttregnskap vent.anl./optisk sorteringsanl. i Bjorstaddalen
13/11 Tilskudd Bratsbergbanen
14/11 Skien rådhus, universell utforming og tilgjengelighet
15/11 Rapp. investeringsprosjekter 4. kv. 2010
17/11 Kvalitetsdok. for barnehagene i Skien
18/11 Budsjett 2011, frigjøring av bundne driftsfond
20/11 Anke. Skolekretsreg. Skien vest
19/11 Anke. Organisering Skien vest
21/11 Stevneplasse as, videre drift og likviditet
22/11 Kjøp av Stigertun til formål tilrettelagt boliger og aktiviteter
webløsning fra Serit Itum