Bystyremøte 240408

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
56/08 Prosjekt "Arbeid skal lønne seg"
Notat til bystyret vedr. Gjerpen barneskole, midlertidige løsninger
Forespørsler
49/08 Vedtekter for tildeling av oppreisningserstatning for tidl. barnevernsbarn i Skien kommune
46/08 Bygarasjen as - Generalforsamling 2008
47/08 Bygarasjen as - bygging av P-anlegg i fjell
48/08 Kompetanseutvikling Grenland as - generalforsamling 2008
50/08 Nye lokaler til ø. Gjerpen hjemmetjeneste
PAUSE
51/08 Ev. bruk av Rådhusplassen til parkering
52/08 Reg.plan for del av eiendommen gnr 57 bnr 2, nordre Grini
53/08 Reg.plan for Lundegt. 7, gnr 300 bnr 2663
54/08 Klosterkollen - overtagelse av eiendiommen mv.
55/08 Bemanningssituesjonen ved Byutviklingsavdelingen
57/08 Ad drift av Skien fritidspark
58/08 Samarbeid om "Framtidens byer"
59/08 Styrefunksjonen ved skoler og kommunale barnehager
webløsning fra Serit Itum