Bystyremøte 150312

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
22/12 Menstad u-skole, oppgradering
23/12 Ekstra kapitaltilsk. ikke-komm. barnehager 2011
24/12 Dagtilbud for eldre
PAUSE
25/12 Konkurranseutsetting, EPC-kontrakt
26/12 Siljan kommune, beredsk., feiing og tilsyn
27/12 Årsmld. fra kontrollutvalget 2011
28/12 Plan for selsk.kontr. Skien kommune 2012-2015
29/12 Kontrollutvalget, overordnet analyse og plan for forvaltningsrev. 2012-2015
30/12 Detaljreg. for RV36 Pors-Nenset
31/12 Detaljreg. eiend 52/7 m.m. på Jønnevall
32/12 Forsl. til endring av lokalutvalgenes vedtekter
33/12 Reglement for rådet for funksjonshemmede
34/12 Valg av repr. til styret for Telemarkskanalen regionalpark
35/12 Valg av styre Skien komm. pensj.kasse og styrerepr. til styret i SBBL
36/12 Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2012-2015
37/12 Valg av eldreråd
38/12 Div. valg 2012-2015
39/12 Restanserapp. til bystyret, saker behandlet 271011-090212
Saksframlegg: Valg av styrerepr. til styret i Link arbeid kf
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum