Bystyremøte 150606

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
60/06 Bystyrets møteprotokoll 180506
61/06 Reguleringsplan for Odd Stadion
62/06 Gatebruksplan for Falkum/Nordre Falkum
63/06 Salg av eiendommene Prinsessegt, 3 og Telemarksgt. 20
65/06 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Cafe Flora
Pause
66/06 Skien Kommune - Årsoppgjør 2005
64/06 Parkeringsanlegg i fjell
67/06 Skagerak Energi - eieruttak
68/06 Forslag til organisering av Grenlandssamarbeidet
69/06 Kollektivtrafikken i Grenland - Skien kommunes medvirkning
70/06 Årsberetning Skien Komm. Pensjonskasse 2005
71/06 Anmodning om innbetaling av egenkapital
72/06 Reduserte fartsgrenser
73/06 Regulering av festeavgift og innløsing av festetomter
74/06 AS Vapro - søknad om fritak for eiendomsskatt
75/06 Industri og Montasje AS - søknad om fritak for eiend.skatt
76/06 Skien Diakonale senter- søknad om fritak for eiend.skatt
77/06 Skien Klubbselskap- søknad om fritak for eiend.skatt
78/06 Tariffrevisjonen 2006
79/06 Skien Fritidspark KF - valg av styre
80/06 Forslag til endring av vedtektene for lokalutvalgene
81/06 Søknad om fritak fra politiske verv - Ben Leirvåg
webløsning fra Serit Itum