Bystyremøte 200508

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og ev forespørsler
64/08 Komm.proposisjonen 09 og rev. nasjonalbudsjett 2008
webløsning fra Serit Itum