Bystyret 210618

Oppløsning:
Laster avspiller
16/18 Orienteringssak info om organisering og status for Sør-Øst politidistrikt juni 2018
17/18 Orienteringssak Telemark Museum - årsmelding 2017
18/18 Orienteringssak - orientering til bystyret, formannskapet har bedt om oppfølging av og informasjon om fremdrift investeringsprosjekter
63/18 Mersmak i Skien AS - generalforsamling 2017
64/18 Greve Biogass AS - generalforsamling 2017
65/18 Telemark Ingerkommunale næringsfond - innkalling til årsmøte 2018
66/18 Skien kommune - Regnskap og årsmelding 2017
67/18 Skien Fritidspark KF - årsmelding og årsregnskap 2017
68/18 Nye administrasjonslokaler til Skien Fritidspark
69/18 Tertialrapport Finansforvaltning april 2018
70/18 Investeringsrapport, 1 tertial, 2018
71/18 Tertialrapport Skien kommune 1. tertial 2018
72/18 Årsregnskap 2017 og kontrollrapport 2017 for Kemneren i Grenland
73/18 Flerbrukshall ved Lunde barneskole - søknad fra Skien skolemusikk
74/18 Tilknytning til brannalarmsentralen Sør-Øst 110 IKS
75/18 Fremtidens interkommunale akutte tjenester
76/18 Ny Kiseåsen tranformatorstasjon med nettilknytninger - høringsuttalelse
77/18 Trafikksikkerhetsplan 2019-2022. Sluttbehandling
78/18 Prøveordning - redusert kjøring i sentrum
79/18 Århus bru - resultet fra testing i trafikkmodell
80/18 Geiteryggen - uttak av sand og grus
81/18 Organisering av næringsarbeidet i Skien kommune
82/18 Status 2018: Strategisk temaplan 2013-2017 - Bekjempelse av fattigdom
83/18 Anbefaling av målform i den nye regionen Vestfold - Telemark
84/18 Lokal forskrift -motorferdsel i utmark og vassdrag
85/18 Forslag til ny havne- og farevannslov - høringsuttalelse
86/18 Høring - nytt/revidert anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene
87/18 Skien kommunale pensjonskasse - årsmelding 2017
Tilleggsak Obsonsjavtale Ibsenhuset/ Nora Hotell
Orienteringssaker
webløsning fra Serit Itum