Bystyremøte 130214

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop og oppstart av møte
03/14 Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter
04/14 Høringsuttalelse Sykehuset Telemark - Utviklingsplan 2014-2016
Pause
05/14 Overtakelse Rødmyrlia 40 til bruk av verksted og lager
25/14 Kontorbygg AS - Strategi for selskapet gjeldene fra 2014
14/14 Uttalelse om utkast til "Visjon, forretningside og strategiske mål" for Grenland Havn IKS
18/14 Regulering av husleie i kommunale utleieboliger til gjengs leie
06/14 Sluttrapport Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
07/14 Søknad statlige midler til kommunalt barnevern 2014
08/14 Folkehelsemelding Skien 2013-2023
09/14 Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig
10/14 Samarbeidsavtale om brannforebyggende virksomhet mellom Drangedal og Skien
11/14 Kommunedelplan for kulturminnevern 2013-2024 verneliste bygg
12/14 Ny rammeavtale på leasing av IT-utstyr
13/14 Avtale om felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn og Siljan
15/14 Detaljregulering for Grogata15 med fler - Gimsøy torg. Sluttbehandling
16/14 Reguleringsplan for 213/210 på Åfoss. 2. gangsbehandling
17/14 Oppsigelse av avtale MOT lokalsamfunn
19/14 Valg av styrerepresentanter og godkjenning av forslag til vedtekter for Klosterøyafondet AS
20/14 Valg av medlem/varamedlem til styret i Skien kommunale Pensjonskasse
21/14 Valg av nytt medlem til Skattetakstnemnda
22/14 Søknad om politiske verv i Melum lokalutvalg, Britt Særen
23/14 Søknad om fritak fra politiske verv, Torgny Lars Bakken (Frp) - Vold og Søtvedt lokalutvalg
24/14 Nye pensjonsregler for folkevalgte
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum