Bystyremøte 011009

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
127/09 Prinsippsak- Arealbruk for Myren
128/09 Forvaltningsrevisjonsrapp. Omorg. Skien komm.
PAUSE
122/09 Evaluering Vekst i Grenland
132/09 Søknad om fritak politiske verv, Geir J. Bekkevold
123/09 Bystyrets møteprotokoll 270809
124/09 Høring av reg. planstetegi for Telemark 2010-2012
125/09 Reg.plan for gnr 217. bnr 255,327,344,625,633
126/09 Prinsippsak - Arealbruksavklaring, dagligvare på Kjørbekk
129/09 Skien kommunes delegasjonsreglement
130/09 Grenland havn iks - årsrapport 2008
131/09 Div. Suppleringsvalg
webløsning fra Serit Itum