Bystyret 070515

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Orienteringssak
41/15 Skolestrukturendr. i Skien vest
PAUSE
41/15 forts.
42/15 Søkn. om tilleggsbevilgning fra Kontrollutvalget til eierskapskontr. av Kontorbygg as
43/15 Kontorbygg as, årsmld. 2014
45/15 Innk. til gen.fors. Bypakke Grenland as
46/15 Innk. til gen.fors. i stiftelsen Sauherad Samtun
47/15 Innk. til gen.fors. i Bygarasjen as
44/15 Vekst i Grenlad, årsrapp. m/beretning og regnskap 2014
48/15 Innk. til gen.fors. i Visit Grenland as
50/15 Skien kirkelige fellesråd, årsmld. 2014
PAUSE
49/15 Skien fritidspark kf, kvartalsrapp. 1. kvartal 2015
51/15 Framtidens byer, årsrapp. 2014 og prioritering av tiltak 2015
52/15 Årsmld. ogregnskap for Grenlanssamarbeidet 2014
53/05 Sluttregnskap, tilbygg 110 Telemark
54/15 Søkn. om fritak fra politiske verv, J. Mack
55/15Valg nytt medl. Hovedutv. for teknisk sektor
56/15 Valg varamedl. Adm.- og likestillingsutvalget
57/15 Valg vararepr. Bratsberg lokalutvalg
58/15 Søkn. om fritak fra pol. verv som vra til Lunde lokalutvalg
59/15 Valg vara til Lunde lokalutvalg
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum