Budsjettkonferanse 180810

Oppløsning:
Laster avspiller
Rådmannens betraktninger vedr. kommunens økonomi
webløsning fra Serit Itum