Bystyremøte 251007

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og ev. forespørsler
107/07 Kommunestyre- og fylketingsvalget 2007- Møtebok for valgstyret
108/07 Valg av formannskap for prioden 2007-2011
109/07 Valg av ordfører for perioden 2007-2011
110/07 Valg av varaordfører for perioden 2007-2011
111/07 Valg til Kommunenes Sentralforbund 2007-2011
112/07 Valg av faste utvalg for prioden 2007-2011
113/07 Vildanden as - Behov for styrket egenkapital
Pause
113/07 forts.
Pause
113/07 forts.
webløsning fra Serit Itum