Bystyremøte 170611

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
62/11 Komm. tilskudd. ikke-komm. barnehager 2011
PAUSE
62/11 forts.
PAUSE
83/11 Tilskuddsordningen for mer tilgj. koll.transp. Tildeling av midler 2011
84/11 Ny 420kv kraflednig Bamble-Rød. Høring av kons.søkn.
85/11 Årsmld. fra Kontollutvalget
87/11 Skien Lufthavn as, årsberetn./årsregnsk. 20100
88/11 Eierskapsmld. for Skien Lufthavn as
89/11 Årsberetn for Skien komm. pensjonskasse 2010
90/11 Årsmld. 2010, rådet for funksjonshemmede
91/11 Årsmld. for boligforvaltningen
93/11 Link arbeid kf, rev. budsjett 2011
94/11 Eierskapsmld. Link arbeid kf
95/11 Gen.forsamling, Skien garantifond as
96/11 Ord. gen.forsamling, Skien næringsfond as
97/11 Oppf. reg.best. Herkulesomr.
98/11 Bjorstaddalen
99/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Ny sak vedr. Skien Misjonskirke
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum