Bystyremøte 051017

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering. Etablering av Facebook i Luleå
Åpning og opprop
P.G.A. TEKNISKE PROBLEMER ER DET LITE BILDEREGI!!
138/17 Skien fritidspark kf, kvartalsrapp. 2. kvartal
PAUSE
139/17 Etabl. av nytt vinmonopol i Skien
140/17 Helse og velferd, egnet bygg for mennesker i aktiv rus, rusbolig
PAUSE
140/17 forts..
141/17 Fornyet behandling, avt. og vedtekter for Grenlandssamarbeidet
142/17 Grenlandssamarbeidet, 4-årig handl.progr. og handlingsplan for 2017
143/17 Vertskommunesamarbeidet Tolketjenesten i Grenland
144/17 Forvaltingsrapp.- selvkost oppmåling, bygge- og plansaker
145/17 Søknad om fritak, Kathrine S. Evensen
146/17 Valg nytt medl. Ø. Gjerpen lokalutv.
webløsning fra Serit Itum