Bystyremøte 120315

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Div. presentasjoner
14/15 Samarbeid og kompetansedrevet utvikling i Grenland
15/15 Opphør av stiftelsen Ungbo
16/15 Orientering om virksomhetsoverdragelse Link og Grep
17/15 Forvaltiningsrev. av Samhandl.reformen i Grenland
18/15 Strategiplan Henrik Ibsen 2015-24
19/15 Endr. av reglement. Etiske retn.linjer for folkevalgte
20/15 Kontollutvalget, årsmld. 2014
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum