Bystyremøte 311013

Oppløsning:
Laster avspiller
DÅRLIG KVALITET PÅ OPPTAK PGA TEKNISKE PROBLEMER
Åpning og opprop
140/13 Grenlandspakke 3
143/13 Valg av repr til Helse sør-øst
131/13 Etabl. av nytt interkomm. næringngsselsk. i Grenland
Pause
131/13 FORTS.
132/13 Anmodn. om bosetting av flyktninger 2014-16
133/13 Folkehelsemld for Skien 2013-2023
134/13 Reg.plan for Skyggestein sandtak
135/13 Skien fritidspark, kvartalsrapp. 3 kvartal
136/13 Org. av friluftsliv i Grenland
138/13 Planprogr, boligsoasial
139/13 Retn.linjer for startlån i Skien
141/13 3. kvartalsrapp. 2013 investeringer
142/13 Rapp. finansforvaltning pr 310813
144/13 Felles kemner i Skien og Porsgrunn
Foprespørsler
webløsning fra Serit Itum