Bystyremøte 250914-Temamøte

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Åpning og opprop
146/14 Høring, forslag til frivillighetsmld. for Skien mes handlingsplan 2014-2018
Pause
146/14 forts.
webløsning fra Serit Itum