Bystyremøte 180506

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
45/06 Bystyrets møteprotokoll 160306
46/06 Bystyrets møteprotokoll 060406
47/06 Reg.plan for Strømdal gård
48/06 Alkoholloven - delegering og kontrollfunksjon
49/06 Interkommunalt miljørettet helsevern
50/06 Evalueringsrapport - selvstyrt enhet - barnehage
51/06 Skien Fritidspark kf - vedtekter og valg av styre
Pause
52/06 Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
53/06 Årsmelding SLT 2005
54/06 Virksomhetsplan SLT 2006
55/06 Vedtekter for flerkulturelt utvalg
56/06 Suppleringsvalg
57/06 Søknad om fritak fra politiske valg - Ben Leirvåg
58/06 Rammeavtale og vedtekter for Klosterøya-fondet
59/06 Låneopptak - oppvarming av boliger Bakkane
webløsning fra Serit Itum