Bystyremøte 240108

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
01/08 Interpellasjon. Fremtidig kirkegård på Gulset?
02/08 Hyttefelt på Flekkeråsen - Lovlighetskontroll
03/08 Reg.plan for Borgeåsen senter
PAUSE
07/08 Lokaler til Skien kulturskole - avklaring av videre prosess
PAUSE
04/08 Reg.plan for Gulsetvn 140
05/80 Reg.plan for del av Kverndalen syd
06/08 Reg.plan for Vindalsåsen, gnr. 217, bnr 659 m.fl.
08/08 Klosterkollen - overtagelse av eiendommen m.v.
09/08 Kassakreditt - Skien fritidspark
10/08 Valg av forliksråd for perioden 2008-2012
11/08 Oppnevning av skjønnsmannsutv. for prioden 2008-2012
12/08 Ad valg av lokalutvalg
13/08 Søknad om fritak - Åfoss lokalutvalg
17/08 Sammensl. av Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenl.
webløsning fra Serit Itum