Bystyremøte 200613

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
79/13 Bypakke Grenland
PAUSE
80/13 Skien komm. årsmld. og årsregnskap 2012
81/13 Omgjøring av fond 2013
82/13 Stigertun. ny v/a-ledning
83/13 Oppprustning av Rådhusplassen, finansiering
84/13 Etterberegning, komm. tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012
85/13 Sluttbeh. av Skien sentrum 2020
91/13 Beh. av gen.fors.dokumenter Telem. og Vestf. Reg.teater
92/13 Salg av aksjer i SF kino Skien as
94/13 Behandl. av gen.fors.dokumenter SF Kino Skien as
93/13 Genforsaml. i Skien Næringsfond as.
95/13 Årsberetn. 2012 fra Klosterøyafondet
88/13 EPC-inv. bystyre 200613
90/13 Boligmld. 2012
96/13 Telem. Komm.revisjon iks, årsregnskap 2012
101/13 Årsrapp.2012 Link arbeid kf
102/13 Skien fritidspark kf. årsmld. og årsregnsk. 2012
103/13 Avt. med stiftelsen TFH om bygningsmassen
104/13 Søkn. om fritak politiske verv, E. G. Linna
105/13 Årsberetning 2012 Skien komm. pens.kasse
86/13 Komm.delplan for kulturminnevern 2013-2014
87/13 Trafikkreg. i Snipetorp
89/13 Detaljreg. for Bølehøgda 23
97/13 Årsmld. 2012, lokalutvalgene
98/13 Årsmld. 2012 fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
99/13 Fremtidens byer, årsrapp. 2012 og pri. av tiltak 2013
100/13 Årsrapp. 2012 Hand.plan mot vold i nære relasjoner
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum