Bystyremøte 030507

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
30/07 Bystyrets møteprotokoll 220307
31/07 Moflata skole - behov for mer plass
32/07 Fordeling av komm. anleggsmidler til idrett 2007
33/07 Odd stadion - Trafikktiltak (revidert utbyggingsavtale)
34/07 Moflatevein 1 - rehabilitering
35/07 SLT-virksomhetsplan 2007
Pause
36/07 Ressursbehov i jordmortjenesten
37/07 Reg.endring for Strømdalsjordet mellom Strømdalvn og Glaservn
38/07 Reg.plan for boliger i steinbruddet ved Myren med tilstøtende omr.
39/07 Reg.plan for rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand
40/07 Reg.plan for Lassejordet
41/07 Kommunedelplan for trafikk - Tollnesområdet
42/07 Endr. av reg.plan for Sneltvedt, øst for Sneltvedt skole
43/07 Arkaden/Møllesenteret - Utbygginsavtale
44/07 Ombygging av H. Ibsensgt. og Rådhusgata
45/07 Suppleringsvalg
46/07 Søknad om fritak fra verv som medl. Ytre Gjerpen lokalutvalg
Slutt
webløsning fra Serit Itum