Bystyremøte 140213

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
02/13 Rullering av eierskapsmld. for Skien komm.
03/13 Organisering av Renovasjon i Grenland
04/13 Grenlandssamarbeidet, handlingsplan 2013
09/13 Foprvaltningsrev.rapp., drift av Skien Fritidspark kf
PAUSE
05/13 Strategisk næringsplan for Grenland 2013-2015
06/13 Etabl. av Skien næringsforum
07/13 Prosjektrapp. Gulset kirke og Skien krematorium
08/13 Detaljreg. for del av eiend. 53/1 på Jønnevall
10/13 Orienteringssak, Skien lufthavn as, ekstraord. gen.forsaml.
11/13 Rapporteringsfrister til Rådmannen
12/13 Telemarkskanalen regionalpark, strategisk handlingsplan
13/13 Søkn. om fritak politiske verv, Åse B. Eriksrød
14/13 Suppl.valg Y. Gjerpen lok.utvalg
15/13 Suppl.valg Lunde lok.utvalg
16/13 Hesselberggt. 2, Festiviteten
webløsning fra Serit Itum