Bystyremøte 061016

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
178/16 KVU Grenlandsbanen, høringsuttalelse
179/16 Fellessak belønningsordningen, fordeling ekstramidler 2016
PAUSE
179/16 forts.
180/16 Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018. Revisjon 2016
181/16 Områdeplan Sykehuset Telemark, sluttbehandling
182/16 Detaljreg. for uttrekkspor ved Skien jernbanestasjon, sluttbehandling
183/16 Endring av barnehagestruktur og etabl. av flere plasser i ny barnehage
184/16 Sluttregnskap Lyngbakken sykehjem
185/16 Sluttregnskap Findal
186/16 Søtvedt skole
187/16 Sluttregnskap Optisk sorteringsanl.
188/16 Investeringsrapp. 2. tertial 2016
PAUSE
189/16 Nytt Finansreglement Skien kommune
190/16 Budsjettendr. investering 2016
191/16 Forslag på endringer og tillegg i godtgj.reglement for folkevalgte
192/16 Forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen, høring
193/16 Høringssvar, utredning av Fylkesmannesns fremtidige struktur
194/16 Videreføring av avt. om drift av int.komm. kontor i Grenland for tilsyn etter plan- og bygningsloven. Delegering til vertskommune
195/16 Valg forliksråd og møtefullmektiger til forliksråd 2017-2020
196/16 Valg av repr. fra frivillige lag og org. til lokalutvalgene
197/16 Søknad om fritak, Sjur Ole Taule (Frp). Valg nytt vara til hvedutv. for oppvekst
198/16 Oppveving av reg.plan 291. Sluttbehandling
199/16 Oppheving av reg.plan 370. Sluttbehandling
200/16 Oppheving av reg.plan 349. Sluttbehandling
201/16 Oppheving av forslag til omregulering. Plan 568
202/16 Oppheving av reg.plan nr. 422
203/16 Oppheving av forslag til endring i reg.plan 540
Interpellasjon
Orienteringssaker
webløsning fra Serit Itum