Bystyremøte 310806

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Åpning, opprop og forespoørsler. Orientering fra Vekst i Grenland
82/06 Bystyrets møteprotokoll 150606
83/06 Melding. Skien Kommunes deltaghelse ved ev. utbygging av Grenland Arena
84/06 Klosterøyaq - Nye muligheter. Rapport fra styringsgruppa
85/06 Avtale mellom Skien kommune og HIT om utredning av mulighetene for satsing på Henrik Ibsen
Pause
86/06 Oppfølging av Bystyrets vedtak om full behovsdekning for barnehager 2006-2008
87/06 Reg.plan for del av gnr. 216, bnr, 393 - Barnehage ved Bakkane Gård
88/06 Europeisk Geopark
89/06 Etabl. av komm. miljøforum i Skien Kommune
90/06 Delrapport 1, Byggeprosjekt - Skien Fritidspark
91/06 Suppleringsvalg
92/06 Søkn. om fritak fra politiske verv - Julian Gutierrez
webløsning fra Serit Itum