Bystyremøte 060912

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
112/12 Handlingsplan, vold i nære relasjoner
113/12 Framtidens byer, rev av handl.progr. og fordeling av statlige midler 2012
114/12 Kortversjon for framtidens byer og årsrapp. 2011
115/12 Årsmld. for boligforvaltningen
116/12 Vannforsyningv og avløp, tilleggsbevilgning fornyelse av ledn.nettet 2012
117/12 Økonomirapp. juni 2012, 2. kvart
118/12 Grunnlovsjubileet 2014 i Skien
119/12 Grenlandspakken 2
PAUSE
Forespørsler vedr. videre drift av flyplassen
126/12 Grenland havn, styrende dokumenter
120/12 Suppl.valg, Styrerepr. til Kontorbygg as
121/12 Valg av valgstyre
123/12 Søknad om fritak fra politiske verv, D. Kursidi
124/12 Suppl.valg hovedutv. for oppvekst og styre i Skien Fritidspark
125/12 Valg av meddommere 2013-2016
127/12 Søkn. om fritak politiske verv, M Honerød
Orienteringssak vedr. ansettelse av eiendomssjef
webløsning fra Serit Itum