Bystyremøte 280509

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning opprop og forespørsler
64/09 Generalforsamling i Vekst i Grenland as 2009
66/09 Årsberetning for Skien komm. pensj.kasse 2008
67/09 Skien Garantifond as - generalforsamling 2009
68/09 Skien næringsfond as - generalforsamling 2009
69/09 Utredning - felles legevakt i Porsgrunn og Skien
70/09 "Grenlandspakken", et samarbeid mellom 1- og 2-linjetjenesten i Grenland
71/09 Enggrav skole og barnehage oppussing/ombygging
PAUSE
65/09 Skagerak energi as - generalforsamling 2009
72/09 Toppidrettsgymnaset i Telemark, nye lokaler
73/09 Husbankmidler til kjøp av boliger i Skien
75/09 Fullmakter. organiseringn og framdrift av arbeidet med samf.delen i kommuneplansn 2010-2022
76/09 Org. HMS-arbeidet. Utv.struktur i HMS-arb. i Skien komm.
77/09 SF kino Skien - gen.forsamling
78/09 Gen.forsamling stiftelsen i Sauherad Samtun 2009
79/09 Melding - økt kassakred. - Skien fritidspark
80/09 Melding - Skien lufthavn as - dekn. av undersk. 2008
PAUSE
81/09 Bystyrets møteprotok. 041007
82/09 Bystyrets møteprotok. 191007
83/09 Bystyrets møteprotok. 251007
84/09 Bystyrets møteprotok. 151109
85/09 Bystyrets møteprotok. 131207
86/09 Bygarasjen og heis til Brekkeparken
74/09 Reg.plan for N.Hjellegt. 19-27
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum