Bystyremøte 110517

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
47/17 Skien lufthavn as, innk. til ge.forsamling 2017
45/17 Ibsenhuset as, innk. til gen.fprsamling 2016
46/17 Kontorbygg as, innk. til gen.forsamling 2017
48/17 Telemark og Vestfold regionsteater as, innk. til gen.forsaling 2016
49/17 Grep Grenland as, innk. til gen.forsamling 2017
50/17 Visit Grenland, innk. til gen.forsamling 2016
51/17 Stiftelsen Sauherad samtun, innk. til gen.forsamling 2017
52/17 Klosterøyafondet as, innk. til gen.forsamling 2017
53/17 Telemarkskanalen reg.park, innk. til årsmøte 2017
54/17 Rekom as, vurdere salg av kommunens aksjer i selskapet
55/17 Uttak av sand, Skien lufthavn
PAUSE
55/17 forts.
56/17 Sammenslåing av brann- og redningstjenestene i Granland
57/17 Tilst.rapport Skien grunnskole 2016
58/17 Lærerstillinger i ungdomsskolen
59/17 Tilbud om kjøp av Klosterskogen vgs
60/17 Handlingplan gor gj.føring av gatebruksplan og prioritering av tiltak i Porsgrunn sentrum med overordnet vegnett
61/17 Bypakke Grenland kriterier for støtte til bomavg. for barnefamilier
62/17 Krav om tilbakebet. av uriktig utbetalte komm. tilskudd til Den Katolske Kirke
63/17 Evaluering av Grenland friluftsråd, videreføring
64/17 E18 Langangen-Rugtvedt, bompengefinansiering, høringsuttalelse
65/17 Forvaltningsrapp. på introduksjonsordningen, tilbakemld. på anbefalingene
66/17 Søkn. om fritak som varamedl. til eldrerådet fra Randi Valen
67/17 Uttalelse til Stortingets beh. av NTP 2018-29
68/17 Mindre endring i leieavt. mellom Skien komm. og TFK, vedr. fritidsparken.
Interpellasjoner
webløsning fra Serit Itum