Bystyremøte 140917

Oppløsning:
Laster avspiller
133/17 Grenlandssamarbeidet, 4-årig handlingplan/vedtekter 2017
Åpning og opprop
Orienteringer
123/17 Bjorstaddalen avfallsanlegg as, overføring av eiendom
124/17 Avvikling av Skien Lufthavn as
PAUSE
PAUSE
124/17 forts
125/17 Bypakke Grenland, Moflataprosjektet
PAUSE
126/17 Reg.plan for deler av Gråtenmoen lokalsenter
135/17 Forvaltningsrevisjonsrapport, etikk og varsling
127/17 Hovedplan vannforsyning og avløp 2016
128/17 Standard abb.vilkår for vann- og avløp
129/17 Norm for komm. vann- og avløpsanlegg
130/17 Finansiering av ombygging Gulset sykehjem
131/17 Frikjøp uterom. Oppr. av uteromsfond
132/17 Fornyet behandling, avt. og vedtekter for Grenlandssamarbeidet
134/17 Avt. om interkomm. samarbeid felles IT-tjenester mellom Bamble, Siljan og Skien
136/17 Søknad fritak politisk verv, Rasmusj. Omland
137/17 Søknad fritak verv som medl. av Klyve lokalut., Sundbø
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum