Bystyremøte for barn og ungdom 080306

Oppløsning:
Laster avspiller
Bystyret for barn og ungdom
Pause m/ gruppearbeid
Resultater etter 1. forhandling
Pause m/ hovedforhandlinger
Fordeling av midler
webløsning fra Serit Itum