Bystyremøte 271011

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
129/11 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 2011, godkjenning
PAUSE
130/11 Valg av formannskap for perioden 2011-2015
131/11 Valg av ordfører for perioden 2011-2015
132/11 Valg av varaordfører for perioden 2011-2015
133/11 Valg til KS fylkesmøte
134/11 Valg av faste utvalg m.m. for perioden 2011-2015
webløsning fra Serit Itum