Bystyremøte 081205

Oppløsning:
Laster avspiller
125/05 05/2804 Reg.plan for Politihus - Myren
129/05 03/4741 Reg.plan Flittig/Eikornrød skyte- og motorsportsenter
132/05 03/0627 Forbud mot avfallskværner: Forslag til endr. av forskrift om renovasjon
116/05 Budsjett 2006-Ibsenhuset as
127/05 05/5013 Ny barnehage på Buerflata
128/05 05/3803 Ny barnehage på Venstøp
117/05 Buidsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009
117/05 Buidsjett 2006 og økonomiplan 2006-2009, forts. (etter pause)
118/05 Gebyrer - byutviklingsavdelingen - 2006
119/05 VARF-gebyrer 2006
120/05 Tillegs- og støttefunksjoner VARF 2005-2006
121/05 Melum res.vannforsyning - samarbeid med Nome kommune
122/05 Regulering av festeavgift og innløsing av festetomter
123/05 Bystyrets møteprotokoll 211005
124/05 05/515 Bystyrets møteprotokoll 031105
126/05 05/2522 Ombygging av Gjerpen og Skien sykehjem, bevilg.
130/05 03/2998 Reg.plan Brekkeby vid.gående skole
131/05 99/1700 Ny trafikkløsning. Regplan for Smørhullet i Gråten
133/05 04/5674 Sluttregnskap Meensvn psyk.boliger, ballbinge Åfoss og Ulefossvn. 51
134/05 03/541 Behandl. av saker vedt. av bystyret i-03-04. Oppfølg. av sakbeh. o konyr.utvalget.
135/05 04/413 Søknad om fritak fra politiske verv- Erik Engebretsen
136/05 04/413 Søknad om permisjon/fritak politiske verv- Terje RiisJohansen
137/05 03/134 Div. valg
webløsning fra Serit Itum