Bystyremøte 131207

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
132/07 Reg.plan med konsekvensutredning Ibsenhuskvartalet
133/07 Komm.planens arealdel 2007 - Hyttefelt på Flekkeråsen
130/07 Reguleringsplan for Smiøya
126/07 Tilskudd Ibsenhuset
134/07 Vannforsyning til omr. med spredt boligbebyggelse
135/07 Prosjekt interkommunalt miljørettet helsevern
136/07 Oppr. av 3-årig arb.gruppe - info mot vold i Grenland
137/07 Høring - Sørheimutvalget, inntektsystemet for kommunene
PAUSE
127/07 Budsjett og økonomiplan 2008-2011
PAUSE
127/07 forts.
128/07 Varf-gebyrer 2008
129/07 Gebyrer byutviklingsavd. 2008
131/07 IKT-plan grunnskolen i Skien
138/07 Valg Forliksråd 2008-2012
139/07 Valg av faste utvalg
140/07 Suppleringsvalg
webløsning fra Serit Itum