Bystyremøte 220508

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
65/08 Budsjettprosess - Budsjettdokumenter 2008 og fremover
66/08 Skien kommune - årsoppgjør 2007
PAUSE
67/08 Månedsrapport mars 2008 - økonomi
68/08 Skatteregnskapet 2007
75/08 Årsmelding og årsregnskap - Skien fritidspark kf
76/08 Årsmelding og regnskap 2007 - Link arbeid kf
70/08 Årsmelding 2007 fra kontrollutvalget
77/08 Virksomhetsanalyse og plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011
69/08 Skagerak energi as - Generalforsamling 2008
71/08 Strategisk næringsplan for Grenland 2008-2011
72/08 Tiltak for å redusere omfang av svevestøv, oppf. av sak 115/07
73/08 G.nr 2 b.nr. 4 - Gravplass Gulset - krav om innløsing
74/08 Bredbånd i Skien
78/08 Ibsenhuset as - generalforsamling 2008
79/08 Kontorbygg as - generalforsamling 2008
80/08 Søknad om fritak - Ytre Gjerpen lokalutvalg
webløsning fra Serit Itum