Bystyremøte 300409

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
47/09 Reg.plan for Landmannstorvet
57/09 Overdragelse av Skien luftavn as fra Skien komm. til Kontorbygg as
61/09 Revidering av vedtekter for komm. barnehager
PAUSE
53/09 Ibsenhuset as - Generalforsamling 2009
50/09 Kontorbygg as - Generalforsamling 2009
51/09 Kompetanseutvikling Greland as - Generalforsamling 2009
52/09 BuTeVe Investeringsfond as - Generalforsamling 2009
48/09 Visit Grenland as - Generalforsamling 2009
49/09 Bygarasjen as - Generalforsamling 2009
54/09 Stevneplassen as - Generalforsamling 2009
55/09 Energi og miljøkapital as - Generalforsamling 2009
56/09 Skien lufthavn as - Generalforsamling 2009
58/09 Forslag om fredning av Lunde småskole
PAUSE
59/09 Reklamefinansierte gatemøbler - forlengelse av avtale
60/09 Avtale mellom Bamble, Porsgrunn og Skien vedr. Skagerak energi as
62/09 Evaluering av lønn folkevalgte, oppfølging
63/09 Skien fritidspark KF - kvartalsrapport 1-2009
webløsning fra Serit Itum