Bystyremøte 110310

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
24/10 Gjerpen håndball, søknad om gjeldssanering
PAUSE
24/10 fortsetter
PAUSE
20/10 Organisering av Skien Lufthavn as
21/10 Rullering av plan for forvaltningsrev. 2008-2011
22/10 Detaljreg. for barnehage Vasbund
23/10 Detaljreg. for Svaleveien 6
25/10 Mulig tiltak knyttet til stort behov for avlast./avklaring/langtidsopphold for omsorgstrengende bruker
26/10 Menstad frivilligsentral
27/10Skien Fritidspark kf, kvartalsrapp. 4 2009
PAUSE
28/10SLT, virksomhetsplan 2010
29/10 SF Kino Skien as, gen.forsamling
30/10 Div. supplleringsvalg
31/10 Vold og Søtvedt lokalutvalg, utvidelse
32/10 Søknad om fritak fra eldrerådet, Jan Rugstad
33/10 Søknad om fritak fra politiske verv, Dagfinn Øksenholt
34/10Søknad om fritak fra politiske verv, Flora Gashi
35/10Søknad om fritak fra politiske verv, Frida Sviland
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum