Bystyremøte 220307

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
13/07 Bystyrets møteprotokoll 010207
14/07 Forvaltningsrevisjonsrapport: Disp. av kommunale boliger
15/07 Selskapskontrollrapport: Grenland havn iks
16/07 Bruk av bompenger til delfinans. av utbygg.prosj. rv36 ogE134
17/07 Skagerak energi, red./tibakebet. av fastleddet i nettleia med kr. 1000 for abb. i SWkien kommune
PAUSE
17/07 forts.
18/07 Reg.plan for et område nord for Telemarksvn, mellom Nomevn. og Mindebekken
19/07 Reg.plan for Buerflata
20/07 Prinsippsak- - arealbruksavklaring. Foresp. om formålsendring fra garasjeanlegg til bolig for Ludegt. 7.
21/07Røra Vannverk i Voldsfjorden - Utbygging 2007.
22/07 Kommunedelplan for psykisk helsearbeid i kommunen 2007-10
23/07 Samba - etabl. av int.kommunalt tilbud til barn med store og omfattende funksjonshemninger
24/07 Lunde skole - utnyttelse av Lundeanlegget
25/07 Gråtenmoen barnehage - sluttregnskap
26/07 Velkomstbarnehagen
27/07 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2006
28/07 Innlemmelse av Drangedal og Kragerø i ViG.
29/07 Arbeidstreninga i Skien - navneendring
webløsning fra Serit Itum