Bystyremøte 190608

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og fordrag fra Multi Consult
84/08 Utbedringsarbeider på flyplassen etter pålegg fr LFT
PAUSE
84/08 forts.
89/08 Organisasjonsprosessen 2008
85/08 Kjøp av ny brannbil til flyplassen - ny utrykningsgarasje
PAUSE
88/08 Reg.plan for Flekkeråsen hyttegrend, Svanstul
86/08 Årsberetning for Skien komm. pensjonskasse
87/08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2008-2012
90/08 Telemark og Vestfold regionteater as - generalforsamling 2008
91/08 Telemark og Vestfold Krematorium iks - endr. av selsk.avt.
92/08 Årsrapport 2007 - Telem. og Vestf. krematoriun iks
93/08 Ingeniørvesenet - lager på Geiteryggen
94/08 Skien kulturskole - utviklingsalternativer
95/08 Nye lokaler øvre Gjerpen hjemmetj.
96/08 Reguleringsendring for Risingvn 5 - endring av plan 717
97/08 Mulighetsstudie for næringsområder i Skien
98/08 Rødmyr - utvidelse av næringsområde - kjøp av eiendom
99/08 Kjøp av eiendommene g.nr 8, b.nr. 7 og 250 på Fossum
100/08 Suppleringsvalg av meddommere til Agder lagmannsrett
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum