Bystyret 060417

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Åpning - opprop
Energi og Miljøkapital AS - generalforsamling 2017
BTV Fond AS - generalforsamling 2017
Telemark kommunerevisjon IKS - repr.skapsmøte 2017
Visit Telemark AS og Telemark Reiselivsråd - generalforsaml. og årsmøte
Gea Norvegica Geopark IKS - repr.skapsmøte 2017
Skien Næringsfond AS - generalforsaml. 2017
Renovasjon i Grenland IKS - repr.skapsmøte 2017
IKA Kongsberg - repr.skapsmøte 2017
Reg.plan Håvundvegen, strekningen Sneltvedtvegen - Frognerlia
Boligmelding 2016
Pause
Nytt sykehjem - omfang og oppstart hovedprosjekt
Plassering av ny barnehage
Suppleringsvalg Gulset lokalutvalg
Søknad om fritak fra politiske verv - Gro Wernø
Søknad om fritak fra politiske verv - Magne Lennart Stenhaug
Suppleringsvalg til Lunde lokalutvalg
Fritak fra politiske verv - Sondre Strander
Oppheving reguleringsplan - Wattenberg-Tufteputten
Oppheving av reguleringsplan - Tollnes øst
Oppheving av reguleringsplan Kjørbekkdalen, øst for Porsgrunnsvegen
Restansesaker - Bystyret 2016
webløsning fra Serit Itum