Bystyremøte 151107

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop
114/07 Arbeidsformene i bystyret, godtgj. og lønn for folkevalgte 2007-2011
115/07 Tiltak for å redusere omfanget av svevestøv fra biltrafikken
116/07 Idrettsanlegget på Skotfoss
117/07 Drift Skien Fritidspark og øvrige komm. idrettsanlegg
118/07 Regelverk for farlig skolevei
119/07 Trafikksikkerhetsplan for Skien kommune
PAUSE
120/07 Fullførelse av Gulset kirke - 2. byggetrinn
121/07 Europeisk geopark - vedtektsendring
122/07 Forslag til selsk.vedttekter for Skien komm. pensj.kasse fra 010108
Forespørsler
PAUSE
123/07 Valg av faste utvalg for prioden 2007-2011
124/07 Søkn. om fritak fra verv som bystyrerepr.-Elisabeth Bjerke, fr.p.
125/07 Søkn. om fritak fra verv som vararepr til bystyret. Kirsten Gisholt, rv.
webløsning fra Serit Itum