Bystyret 190614

Oppløsning:
Laster avspiller
106/14 Tiltak mot sosial dumping
114/14 Org. av kriseledelsen i Skien kommune
119/14 Tilstandsrapp., Skien grunnskole 2013
122/14 Fremtidens byer, årsrapport 2013
PAUSE
PAUSE
PAUSE
Åpning og opprop
098/14 Regnskap og årsmld. 2013
099/14 Budsjettrevisjon 2014
Kulturinnslag
111/14 Eierskapskontroll SDS as
110/14 Årsrapport og regnskap 2013, SDS as
123/14 Årsrapport og regnskap 2013 Link arbeid kf
112/14 Framtidig org av Link arbeid og Grep as
116/14 Skien Fritidspark kf, årsmelding og regnskap 2013
117/14 Skien Fritidspark kf, kvartalsrapp. 1. kvart.
118/14 Skien Fritidspark kf, EPC-prosjekt
113/14 Årsberetning og regnskap Bygarasjen as
115/14 Ny leiekontrakt IT-seksjonen
100/14 Budsjettendring investering våren 2014
101/14 Komm. tilskudd til ikke-komm. bhg. 2013
102/14 Høring om statlig godkj. av komm. låneopptak og langsiktige avt.
103/14 Nødnett i helsetjenesten, økte driftsutg.
104/14 Lyngbakke, økte utgifter til FDV
105/14 Uravstermning ny hovedtariffavtale 2014-2016
109/14 Utviklingsprogram for byregioner
120/14 Mulig forlenget drift av anl. på Skredderrønningen
121/14 Høring, enklere tiltakssystem
107/14 Sluttbehandling, detaljreg for gbnr 75/2990
108/14 Detaljreg. for Gjerpen kirkegård
webløsning fra Serit Itum