Bystyremøte 141217

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
178/17 Forvaltningsrevisjonsrapport, Bjorstaddalen avfallsanlegg as
179/17 Hovedplan for renovasjon i Grenland 2018-30
180/17 Innk. til repr.skapsmøte Rig iks. handlingsprogr. 2018-21 og årsbudsjett 2018
181/17 Forvaltningrevisjonsrapport, Rig
182/17 Felles komm. eierstategi for Skagerak energi as
183/17 Virksomhetsoverdragelse av Visit Grenland til Visit Telemark
184/17 Selskapskontroll, Skien lufthavn as
185/17 Egenbetaling 2018, justering av pris og endr. av praksis
186/17 Utbedr. av taket på Skien fritidspark, sluttoppgjør
187/17 Kommunale vigsler, ny oppgave for Skien komm. fra 010118
188/17 Videreutv. av Grenlandskomm. næringsapparat
189/17 IKA Kongsberg, ny selskapsavt. 2018
190/17 Siljan skisenter, muligheter for drift som reg., alpinanl. i hel eller delvis offentlig regi
191/17 Inngåelse av intensjonsavtale mellom Skien kommune og SBBL
192/17 Vilkår for eiendomsskatt ifbm. ny alm. taksering 2018
193/17 Kommunedelplan for integrering 2018-30, sluttbeh. etter høring
194/17 Bosetting av flyktninger 2018
195/17 Forskrift for jakt og fangst av bever i Skien komm.
196/17 Høring, forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn
197/17 Reg.plan for fv 43, Gulsetvegen
198/17 Lokal forskrift om branntilsyn i Skien
199/17 Ny 110 sør-søt, Eierskapsforhold
200/17 Høring forslag til regional plan fot folkehelse Telemark 2018-30
201/17 Oppnevning av setteadministrasjon
202/17 Søknad fitak politiske verv fra Hehe Plug (H)
203/17 Søknad fitak politiske verv fra Felix Volpe (AP)
204/17 Søknad fitak politiske verv fra Bjørn E. Søvde (Krf)
206/17 Søknad fritak politiske verv fra Tina E. L. Wilcox (H)
205/17 Søknad om fritak politiske verv Stine m. k. Olsen
Orienteringssakert
webløsning fra Serit Itum