Bystyremøte 290410

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
37/10 Endring av eier- og sturinsstruktur for ViG as
38/10 Lunde barneskole - videre gjennomføring
39/10 Ombygging av Menstad hb.senter til Enggrav skole og barnehage
40/10 Anke. Driftsstyre i komm. barnehager og skoler i Skien
41/10 Opprettelse av respiratorteam
PAUSE
42/10 Lyngbakken bo- og beh.-senter, valg av entrepriseform
43/10 Anke. G/bnr 220/1203, Kjørbekkdalen/Herkules
PAUSE
44/10 Status for realisering av tilrettelagt bolig for funksjonshemmede
45/10 Reg.plan for g/bnr 300/2270 Langbryggene
46/10 Reg.plan m/ kosekvensutredn. for Skutvikåsen
47/10 G/bnr 220/138, Klosterkollen, sluttregnskap
48/10 G/s-vei langs Bedriftsvn. eteppe 1
49/10 G/s-vei i Kjørbekkdalen, sluttrapport
50/10 Opparb. av p-plass ved Fritidsparken, sluttrapport
51/10 Rødmyr ind.omr. m.fl., pris og tildelingskriterier
52/10 Prosjekt klimakutt i Skien
53/10 Finans. av inv. til nærmiljøanl., bruk av momskomp.
54/10 Månedsrapp. økonomi, mars 2010
55/10 Politivedtekter og gatesalg i Skien
62/10 Buskerud Telemark Vestfold inv.fond as, gen.forsamling
63/10 Energi og miljøkapital as, gen.forsamling
PAUSE
56/10 Skien kirkelige fellesråd, årsmelding 2009
57/10 SLT årsmeld. 2009
58/10 Grenlandssamarbeidet, årsmelding 2009
59/10 ViG, generalforsamling
60/10 Kompetanseutvikling Grenland as,generalforsamling 2010
61/10 Generalforsamling i Visit Grenland as 2010
64/10 Gen.forsamling i Stiftelsen Sauherad samtun as
65/10 Årsrapport 2009, Kontorbygg as
66/10 Gen.forsamling, bygarasjen
67/10 Suppleringsvalg til formannskapet
68/10 Søkn. om fritak fra pol. verv, S. Anchersen, Sv
webløsning fra Serit Itum