Bystyremøte 270912

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Pause i ca 15 min.
144/12 Temamøte: Flyktninger og innvandring
webløsning fra Serit Itum