BYSTYRET TEMAMØTE 27.09.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Ibsenbiblioteket
Innledning til temamøte v/Oppvekstsjef, Grete Gjelten
UNGdata 2018 - Hva driver de unge med? v/SLTkoordinator, Frøydis Straume
Innspill til ny fireårsplan for SLT arbeidet i Skien - 2019- 2022 v/ SLT koordinator, Frøydis Straume
"Unge stemmer fra Skien" v/ Ungdomsrådet
Hva ser vi av bekymringer i ungdomsmiljøet? v/ Forebyggende seksjon, politiet
Å leve i to kulturer v/Line Refsdal, rektor på Lunde barneskole. HVordan går det med våre enslige mindreårige v/Fagleder, Frank Andres
Ungdom 24/7 Team Fritid, Natasha Finseth
Skien den gode og inkluderende møteplass - for ungdom også? v/elevrådet på Gimsøy ungdomsskole
Oppsumering og spørsmål
webløsning fra Serit Itum