Bystyremøte 270809

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Orientering fra administrasjonen
Pause
Orientering fra politiet
115/09 Suppleringsvalg - fritak
116/09 Åpnings- og skjenketider i Skien Kommune
Pause
117/09 Komm.omr. kultur og utvikling og virksomhetsomr. i bydrift
118/09 Odd stadion as - søknad om nedbetalingsavt.
119/09 Høring av reg. planstategi for Telemark 2010-2012
120/09 Reg.plan for Gulsetlia 9, endring av plan 653
121/09 Reg.plan for Kollenvn. 22
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum