Bystyremøte 101112

Oppløsning:
Laster avspiller
Ãpning og opprop
173/14 Endr. i delegasjonsregl. kap. 1.5
197/14 Utvidelse av vaskerikapasitet
198/14 Belønnningsordning, fordeling av midler 2015-16
199/14 Fastsettelse av valgdager 2015
Pause
200/14 Fastsettelse av bystyrets størrelse 2015-19
201/14 Forslag til endring i Godtgjøringsregl. for folkevalgte fra 011115
Pause
201/14 forts.
202/14 Kreativt gjenbrukssenter, veien videre
203/14 Samarbeidsavt. mellom Skien komm. og Skien Idrettsråd
204/14 Økonomirapp nov. 2014
205/14 Budsjettendr. investering høst 2014
206/14 Ref. mellom kommuner for utgifter til helse og omsorgstjenester etter utrkr. fra inst.
207/14 Valg nytt medl. Klyve lok.utv.
183/14 Tilskudd 2015 Telemark interkomm. næringsfond
187/14 Tilskudd 2015 Den norske kirk
180/14 Tilskudd 2015 Vekst i Grenland
188/14 Tilskudd 2015 trossamfunn
189/14 Tilskudd 2015 VAR-avgifter
193/14 Tilskudd 2015 Link kf
194/14 Gebyrregulativ Plan- bygge-, kart-, og oppmålingssaker
195/14 VARF-gebyrer 2015
webløsning fra Serit Itum