Bystyremøte 231106

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
126/06 Temamøte
1) Barn og unge i risikosonen
2) Parlamentarisk styringsmodell - Hva innebærer dette?
Pause
3) Nye veiføringer i Grenland
webløsning fra Serit Itum