Bystyremøte 161211

Oppløsning:
Laster avspiller
PAUSE
Åpning
Forespørsler
169/11 Søknad om rentekomp. fra Skauen kr. skole
183/11 Valg av faste utvalg
PAUSE
183/11 forts.
171/11 Budsjett 2012 og øko.plan 2012-2015
PAUSE
171/11 forts.
webløsning fra Serit Itum