Bystyremøte 151012

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
145/12 Rådmannen orienterer budsjett 2013-2016
webløsning fra Serit Itum